Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Werkwijze van een professionele sloperij in Nederland

Nederland is een land met veel regels en wetten. Je dient je als privé persoon aan deze regels en wetten te houden, want anders riskeer je immers (hoge) boetes. Zo dien je je te houden aan de maximumsnelheid, geen vuil of overlast te veroorzaken en moet je in veel gevallen belasting betalen. Zo dien je rekening te houden met nog allerlei andere regels en wetten.

Een bedrijf heeft zich ook aan regels te houden en zeker een autosloop is in Nederland gebonden aan strenge wetgeving en regels. De milieuregels in Nederland zijn een stuk strenger geworden. Wanneer je deze regels afzet tegen hoe deze bijvoorbeeld in de jaren vijftig of zestig waren, dan is er een aanzienlijk verschil te constateren. Door deze strenge milieuregels hebben veel bedrijven het lootje gelegd. Je houden aan strenge milieuregels vergt een flinke investering.

Een professionele autosloperij moet ook op een bepaalde manier een auto slopen. Meestal begint een sloperij eerst met het leeghalen van de auto. Dit zijn dan niet de onderdelen, maar de vloeistoffen. De vloeistoffen moeten uit de auto, want anders kan er milieuschade ontstaan. Vloeistoffen die uit de auto’s worden gehaald zijn bijvoorbeeld diverse oliën, koelvloeistoffen, remvloeistoffen etc.

Daarna worden de bruikbare onderdelen uit een auto gehaald. Als er veel onderdelen uit een auto kunnen worden gehaald, zal dit positieve gevolgen hebben voor de portemonnee van de sloperij. Deze kunnen namelijk allemaal weer worden verhandeld en verkocht worden aan een geïnteresseerde. Vaak levert dit best nog wat geld op. Sloopauto gevraagd is het motto.

Comments are closed.