Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Toenemende druk huisartsenzorg

Door de toenemende werkdruk bij huisartsen staat de kwaliteit onder druk, dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de LHV. Er namen ruim 1600 huisartsen deel aan dit onderzoek. Tweederde van de huisartsen ervaart een hoge werkdruk. Veel huisartsen krijgen hun noodzakelijke werkzaamheden niet af in de tijd die hier voor gepland staat. Het gaat hierbij dan om werkzaamheden zoals het bijhouden van vakliteratuur, maar ook organisatorische taken en extra scholing. Een groot risico van de te hoge werkdruk is dat consulten te snel worden afgerond en er mogelijk onnodig wordt doorverwezen. De huisarts heeft de laatste jaren meer taken gekregen, daarnaast is door de omvorming binnen de GGZ ook meer druk bij de huisarts te komen liggen. In Nederland worden patiënten met milde psychische problemen passend geholpen door de invoering van de Basis GGZ. Door gesprekken die die de POH-GGZ met de patiënt voert, herkennen zij de problematiek, behandelen of begeleiden ze de patiënt waar mogelijk of verwijzen hem/haar door. Zo kunnen meer patiënten met lichte psychische problemen binnen de praktijk worden behandeld. Dit zorgt voor laagdrempelige zorg, maar ook voor meer druk op de eerstelijnszorg. Een praktijkmanager of een praktijkondersteuner (POH-GGZ) kan de huisarts hulp bieden bij patiënten met psychische of psychosociale problemen.

Comments are closed.