Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Talentontwikkeling bij risicojongeren

Talentontwikkeling is in korte tijd echt een begrip geworden. Talentmanagement zou ook helpen bij risicojongeren. De aanname dat talentontwikkeling een positief effect op risicojongeren heeft sluit aan bij de discussie over beschermende factoren van risicojongeren. Omgevingsfactoren zoals sociale steun en individuele factoren zoals het zelfbeeld en zelfcontrole, spelen een rol in het voorkomen van probleemgedrag bij risicojongeren. Talentmanagement zou bijdragen aan de ontwikkeling van de beschermende factoren. Wetenschappelijk bewezen is dit echter nog niet helemaal. Toch wordt er steeds meer gebruik gemaakt van talentontwikkeling bij risicojongeren om hen weer op het juiste pad te krijgen. Men geloofd dat het werkt maar het is nog niet bewezen welke werkzame bestanddelen risicojongeren helpen en waarop zij invloed hebben. Echter zijn er jongeren die ontzettend veel baat bij talentmanagement hebben gehad. Zij hebben gezien waarin ze goed zijn en hoe ze die talenten kunnen benutten. Er wordt hen laten zien dat ze ook een talent hebben en deze kunnen ontwikkelen. Zo wordt de jongeren geleerd om in te zien dat zij er ook mogen zijn en dat hun talent niet gemist kan worden. Veel van deze jongeren denken namelijk dat ze eigenlijk niets te betekenen hebben. Bovendien wordt met talentontwikkeling hun beschermende factoren ontwikkeld.

Comments are closed.