Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Stichting Droomkinderen te Bourtange

stichting-droomkinderenStichting Droomkinderen te Bourtange is een woonvorm annex trainingscentrum voor de mannelijke doelgroep tussen de 16 en 38 jaar, die binnen het ASS spectrum valt en redelijk zelfredzaam is (IQ ˃ 60). Momenteel zijn wij een PGB-gefinancierde instelling. Twee grote luxe boerderijen

waarin iedere bewoner een eigen badkamer heeft. Sinds juli 2013 in het bezit van een HKZ GGZ-certificering.

Wij bieden een resultaatgerichte aanpak, een no-nonsense benadering waarin het vergroten van zelfredzaamheid en het leren omgaan met eigen beperkingen centraal staat. De lijnen binnen onze platte organisatie zijn erg kort, zowel voor de medewerkers als de bewoners. Er is plaats binnen deze woonvorm voor 8 bewoners die 24-uurs begeleiding krijgen van een team dat jarenlang ervaring heeft en hierdoor kwalitatief hoogwaardige begeleiding biedt. Onze eigen benadering is erop gericht de grenzen te verleggen, daarbij de mogelijkheden van de bewoner te optimaliseren. Van hem wordt naar gelang capaciteit, inzet en eigen wil een zekere ambitie verwacht. Dit zal bij aanvang niet altijd aanwezig zijn, maar binnen het concept blijkt onze doelgroep dit zeker te ontwikkelen. Uiteraard zal in samenspraak met de bewoner een plan worden opgesteld met daarin concrete doelen op lange en korte termijn. Voor specialistische hulp die niet binnen de Stichting gerealiseerd kan worden schakelen wij onze partners in (Lentis, Accare, ATN). Wij ondersteunen en stimuleren externe behandeltrajecten indien noodzakelijk en/of gewenst.

Tot de mogelijkheden behoren: leren omgaan met dag- en nachtritmes, invullen van vrije tijd, koken, wassen, huishoudelijke taken, sociale training, sporten, muziek, leren omgaan met beperkingen, vergroten van de zelfredzaamheid en eigenwaarde en training richting zelfstandigheid. Externe en interne werkervaring/dagbesteding is ook een belangrijk doel (o.a. samenwerking met Staatsbosbeheer, vesting Bourtange, Novo en een eigen minicamping in de zomermaanden).

Elke avond wordt er samen met de bewoners gekookt. Alle keukens komen voorbij en de bewoners stellen zelf (i.s.m. het team) een gezond menu samen. Ook hebben we regelmatig uitjes: uit eten, winkelen, fietstochten e.d. Bewoners hebben veel privacy en comfort. Er zijn sporttrajecten beschikbaar, welke op locatie uitgevoerd kunnen worden (mountainbikes, eigen fitnessruimte). Ook is er een mogelijkheid gitaar te spelen (elektrisch en akoestisch) zowel intern als extern.

Contra-indicaties zijn: agressie en/of geweld, comorbiditeit ASS/schizofrenie, verslaving of extreme verslavingsgevoeligheid, te beperkte zelfredzaamheid (IQ ˂ 60).

Graag verwijzen wij naar onze website: www.stichtingdroomkinderen.nl.

Geïnteresseerden nodigen wij graag uit voor een gesprek op locatie. Telefoonnummer: 0599 354737

Comments are closed.