Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Sloopauto en zijn onderdelen

Wellicht denk je dat je auto geheel is afgeschreven, zodra deze niet meer als vervoersmiddel dienst kan doen, niet meer door de APK keuring is gekomen, er geen reparaties meer mogelijk zijn die nog de moeite en kosten waard zijn en ook niet meer verkocht zal kunnen worden. Wat doe je dan met een dergelijke sloopauto? Dat de auto letterlijk rijp is voor de sloop, is dan niet eens zo’n slechte observatie.

 

Dat is ook precies waar je de sloopauto heen zou moeten brengen. Hier zullen ze de auto bekijken en bepalen hoeveel de auto op zichzelf nog waard is in de huidige conditie. Hierbij wordt met name gekeken in hoeverre de verschillende onderdelen van de sloopauto nog bruikbaar zijn en kunnen worden hergebruikt. Hoe beter de conditie van deze onderdelen, hoe meer je voor je auto zult kunnen vangen.  Het is sowieso al een mooi gegeven dat je geld kunt krijgen voor een afgeschreven auto, dus dit is de ideale plek om de auto achter te laten. Een mooie laatste stop voor een sloopauto.
En voor sommige handelaren is een autosloperij Amsterdam een plek waar iets nieuws ontstaat. De onderdelen die bruikbaar worden geacht, worden namelijk uit de sloopauto gehaald en te koop aangeboden. Sommige onderdelen kunnen op deze manier nog zeker een aantal jaar meegaan in een andere auto. Wanneer een sloopauto van dusdanige kwaliteit is, kan men ook besluiten om deze te exporteren naar het buitenland. In bijvoorbeeld oost Europa buitenland is er veel vraag naar goedkope auto’s.

Comments are closed.