Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Scheiden is soms onoverkomelijk. Meer weten over scheiden?

Er gaat nogal wat water door de Rijn voordat mensen een scheiding aanvragen. Op het moment dat de beslissing valt liggen er al roerige tijden in het verleden. Een enkele keer is het een wederzijdse beslissing maar daarmee is het traject niet makkelijker. Scheiden is lijden. Dat kan emotioneel zijn maar ook financieel. Je bent getrouwd met het idee dat het huwelijk voor eeuwig is. Vaak is men nog in gemeenschap van goederen getrouwd, want je wilt toch alles samen delen. Een romantische gedachte die helaas nogal vaak tot grote ellende leidt. Wat jullie situatie ook is, zorg ervoor dat je gezonde en overdachte beslissingen neemt. Gun de ander wat maar vergeet jezelf niet.

Scheiding goed regelen is belangrijk

Het startpunt van je nieuwe leven wordt bepaald door hoe de scheiding geregeld is. Het heel edel zijn om de ander alles te gunnen maar bedenk dat je zelf ook een nieuwe start moet maken. Verdeel daarom roerend en onroerend goed naar evenredigheid. Als er recht bestaat op alimentatie, aanvaard dat recht dan. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, dan zorgen jullie ervoor dat hun belang voorop staat. Alles moet verdeeld en geregeld worden. De besluiten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en waar van toepassing in een ouderschapsplan.

Hoe werkt een scheiding

Uiteindelijk moeten jullie de scheiding aanvragen. Dat loopt altijd via een mediator of advocaat die het verzoek bij de rechter neerlegt. Zolang jullie samen de zaken kunnen regelen heeft een mediator de voorkeur. Dat werkt sneller en is voordeliger. Bij een zogenaamde vechtscheiding ontkom je er niet aan beiden een eigen advocaat in de arm te nemen. De rechter doet uitspraak over de scheiding en wanneer die is uitgesproken dan zorgen jullie ervoor dat de scheiding wordt ingeschreven bij de gemeente. Vergeet die laatste stap niet! Anders blijven jullie gehuwd.

scheiding

Leave a Comment