Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Scheiden doe je samen

Je hebt er lang en goed over nagedacht en weet al een tijdje dat je wilt scheiden. Je zal je partner moeten gaan vertellen dat je niet langer bij hem/haar wilt zijn. Een uiterst lastige taak maar het zal moeten gebeuren alvorens je verder kan in dit leven. Geef je partner de ruimte en tijd om aan het idee te wennen, jij bent immers ook niet over een nacht ijs gegaan. Dan komt de tijd dat jullie moeten gaan beslissen hoe de scheiding in gang gezet wordt. Het minst lastig, het snelst en het minst pijnlijk is een scheiding die geregeld wordt in harmonie. Samen afspraken maken en vastleggen, naast je eigen belang het belang van de ander willen en kunnen zien. Dan is het handig om een mediator in te schakelen om jullie in het proces te begeleiden en om te komen tot een deugdelijk echtscheidingsconvenant.

Wat als het samen niet lukt?

Lukt het nou niet om samen om tafel te zitten dan rest er niets anders dan dat jullie beiden een eigen advocaat inschakelen. Een veel duurdere exercitie en over het algemeen gaat het langer duren alvorens jullie daadwerkelijk voor de wet gescheiden zijn. Als het even kan wil je dit absoluut voorkomen. Maar hoe dan?

Er zijn mensen die jullie kunnen helpen

Scheiding Deventer kan jullie helpen om op een eerlijke en zo frustratie loze manier de scheiding te regelen. Ze helpen met het opstellen van het echtscheidingsconvenant dat naar de rechter gaat. Hierin staat precies hoe jullie de zaken geregeld willen hebben. Denk hierbij aan financiën, huis, hypotheek, bezittingen, schulden en kinderen. Voor minderjarige kinderen zullen jullie een ouderschapsplan moeten opstellen. Ieder kind is erbij gebaat dat beide ouders in goed overleg tot een oplossing zijn gekomen. Geen kind is erbij gebaat dat de ouders lijnrecht tegenover elkaar gaan staan. Alles is er dus aan gelegen dat jullie samen praten en beslissen. Laat je hierbij helpen door scheiding Deventer!

scheiden

Comments are closed.