Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Rabobank voorspelt economische groei van 2% | Obligatiebeheer Noordenwind

 

Volgens analisten van de Rabobank stijgt de economie in ons land dit jaar met ongeveer 2%. Dit is gelijk aan de economische groei in 2015. Zij baseren deze uitspraken op de verwachting dat inkomens zullen stijgen en dat consumenten weer meer zullen gaan besteden. Daarnaast rekenen de economen op een lager werkloosheidscijfer en houden zij rekening met het voordeel dat de verlaging van de belasting de werkenden zal opleveren.

Invloedrijke factoren

De verwachte 2% groei komt overeen met een eerdere schatting van de ING, maar is positiever dan de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Of de banken gelijk krijgen met hun positieve voorspelling hangt af van een aantal serieuze factoren. Onder meer het tempo waarmee de wereldeconomie zich zal ontwikkelen en de politieke stabiliteit in de Arabische landen spelen een cruciale rol. Ook de impact van een eventuele uittrede van Groot Brittannië uit de Europese Unie zal zijn weerslag kennen. Daarnaast kan de geraamde economische groei alleen doorgang vinden, als er een oplossing wordt gevonden voor de vluchtelingencrisis waar de Europese landen op dit moment mee te maken hebben. Vooralsnog gaat de Rabobank dus uit van een aantal positieve ontwikkelingen op internationaal niveau.

copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind

 

Comments are closed.