Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Op zoek naar een VVE beheer

VVE, ook wel Vereniging van Eigenaars genoemd. Hierbij bent u eigenaar van een appartement en samen met uw buren verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Van zo’n VVE zijn alle appartementseigenaren verplicht lid van.

Het bestuur van een VVE

Een Vereniging van Eigenaars heeft verschillende organen. Deze organen zijn:

–          De vergadering van eigenaars

–          Het bestuur

–          De voorzitter van de vergadering

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan. Zij nemen de besluiten die de bestuurder moet uitvoeren. Dit begrip ‘vergadering van eigenaars’ staat voor het hoogste orgaan, maar ook voor de bijeenkomst van de appartementeneigenaars. Eigenlijk dus de eigenaars in een vergadering bijeen. Daarnaast is er ook nog het bestuur. Deze kan bestaan uit een of meer bestuurders. Eerder was hiervoor de term ‘administrateur’ van toepassing, maar dit is dus hetzelfde als het ‘bestuur’. De bestuurder wordt benoemd door de vergadering van eigenaars en kan daarnaast ook altijd worden ontslagen. Dit bestuur vertegenwoordigt de VVE. Zij mag dan ook besluiten namens de VVE nemen.

Bent u op zoek naar VVE beheer in Amsterdam of naar VVE beheer in Utrecht? Wilt u uw VVE ook goed laten organiseren zodat u er zeker van bent dat dit goed gebeurd en daarnaast ook nog geld besparen? VVE beheer in Amsterdam helpt u hierbij!

Comments are closed.