Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Ontslagverzoek door werknemer levert hoogste ontslagvergoeding!

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op verzoek van een werknemer is de ontslagvergoeding hoger dan indien het verzoek afkomstig is van de werkgever. Deze opmerkelijke uitkomst volgt uit een dossier-analyse van Ontslagspecialist.

Het onderzoek

Een werkgever kan ontslag van een werknemer verzoeken aan de kantonrechter. Dat is vrij algemeen bekend. Minder bekend is dat ook de werknemer om zijn eigen ontslag kan verzoeken bij de kantonrechter. Ontslagspecialist heeft de hoogte van de toegekende ontslagvergoedingen van beide soorten procedures onderzocht.

Het onderzoek betrof 400 dossiers waarbij de arbeidsovereenkomst is ontbonden via een uitspraak van de kantonrechter. Bij 381 van deze dossiers is het ontslagverzoek ingediend door de werkgever. In de overige 21 gevallen is het ontbindingsverzoek ingediend namens de werknemer. Een werknemer kan bijvoorbeeld een ontbindingsverzoek indienen als de arbeidsrelatie ernstig is verstoord.

De uitkomst

Het dossier onderzoek heeft een opvallende uitkomst. De gemiddelde ontslagvergoeding bedroeg bij ontslagverzoeken ingediend door de werkgever € 35.786, terwijl de gemiddelde ontslagvergoeding € 41.655 bedroeg bij zaken waarbij de werknemer het initiatief nam tot ontslag via de kantonrechter.

De verklaring

In veel gevallen wordt werknemers afgeraden een ontslagverzoek bij de kantonrechter in te dienen. Naast de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengt, is het niet altijd mogelijk een ww-uitkering te krijgen indien de werknemer zelf een ontslagverzoek indient.

In het algemeen zal de werknemer pas zijn zaak voor de rechter brengen indien de arbeidsrelatie ernstig is verstoord en werkgever daar aantoonbaar ‘schuldig’ aan is ( denk aan seksuele intimidatie, slechte arbeidsomstandigheden, pesten op het werk). De schuld (verwijtbaarheid) van werkgever aan de verstoorde relatie leidt tot de hoge(re) ontslagvergoeding.

Over Ontslagspecialist

Ontslagspecialist is expert bij ontslagzaken. De aangesloten juristen en advocaten hebben vele jaren ervaring in het ontslagrecht en helpen werkgevers en werknemers bij alle soorten ontslag in heel Nederland.

Website: www.ontslagspecialist.nl
Tel nr.: 0900 – 123 73 24
e-mail: info@ontslagspecialist.nl
Twitter: @ontslagdienst, @ontslaginfo

Comments are closed.