Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

New Yorker

De New Yorker heeft 968 vestigingen in 38 Europese landen. De eerste vestiging van deze winkel is in 1971 geopend in het Duitse dorpje Flensburg en sindsdien is de New Yorker flink uitgebreid, door middel van flinke investeringen. Je kunt vestigingen van de New Yorker door heel Europa vinden.

Gebaseerd op de voorgaande jaren is te verwachten dat de New Yorker de komende jaren een flinke groei zal doormaken. Deze winkel wil dan ook graag nog verder uitbreiden. Het plan van de New Yorker is om nog meer vestigingen te openen en een online winkel te openen, namelijk een New Yorker online shop. Je kunt namelijk op dit moment nog geen bestellingen plaatsen op de online site van de New Yorker. Wel kun je op de site de nieuwste mode bekijken, nieuwsberichten lezen, vestigingen opzoeken etc. De site is zeer informatief en overzichtelijk.

De winkel richt zich voornamelijk op mode voor jongeren. Aangezien jongeren veel doen via het internet heeft de New Yorker besloten om ook de New Yorker online shop op te richten. De verwachting is dat de New Yorker nog meer omzet zal gaan draaien. De New Yorker zal namelijk nog veel meer jongeren kunnen bereiken. Door het oprichting van de New Yorker online shop kunnen ze nu ook jongeren van over de gehele wereld bereiken. Zo bijvoorbeeld ook de Amerikaanse-, Afrikaanse-, Aziatische jongeren etc.

De New Yorker zal op deze manier bekend kunnen worden over de hele wereld op deze manier en dus ook vestigingen kunnen gaan openen buiten Europa. Kortom, de New Yorker heeft wilde toekomst plannen.

Comments are closed.