Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Matrix methode helpt u verder

De matrix methode is gericht op het oplossen van jouw probleem. Het is vooral ontstaan vanuit de vraag van een duidelijk en korte oplossing van mentale problemen, waarbij het vooral van belang is op goed na te gaan denken over jouw probleem en de daarbij gebruikte structuren. De methode is zo ontwikkeld dat iedereen er in principe aan deel kan nemen, en waarbij een korte behandeltijd één van de fijnste eigenschappen is. Een erg lang traject met steeds maar weer terugkomende oplossingen zijn niet meer van deze tijd en zijn zelfs ouderwets en slecht werkend. Vandaar dat de matrixmethode zich echt richt op een kort traject van enkele dagen. Hierbij is iedereen zelf vrij om de oplossing en het traject een vorm te geven die hij of zij het fijnst vindt, zodat je dit aan het eind van het traject en in de toekomst ook daadwerkelijk kunt gaan gebruiken. Het werkt buiten de bestaande hokjes en richt zich op de persoonlijke voorkeuren van de te coachen persoon. Probeer daarom zelfs eens uit wat de matrix methode voor jou kan betekenen en vraag gerust naar de verschillende opties en mogelijkheden van het traject. De matrix methode is er voor jouw probleem.

Comments are closed.