Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Liever een mediator dan een rechter

Voor iedereen die een conflict op wil lossen zonder tussenkomst van een rechter. Er zijn veel gebieden denkbaar waarop een conflict kan ontstaan. In een aantal gevallen loont het om een conflict niet op de spits te drijven maar een mediator in te schakelen. Dat kan wanneer beide partijen het probleem graag onderling oplossen maar er samen niet uit komen. Een gang naar de rechter kan altijd nog. Mediation wordt vaal ingezet bij echtscheidingen. Partners die met elkaar kunnen overleggen hebben financieel en emotioneel baat bij mediation. Maar ook buren kunnen een mediator nodig hebben of bedrijven en medewerkers met een arbeidsconflict.

Voordelen van mediation

Met mediation blijf je met elkaar in gesprek en blijven de verhoudingen binnen het aanvaardbare. De mediator is onpartijdig, leidt de gesprekken en ziet erop toe dat iedereen evenveel aandacht, tijd en ruimte krijgt. Er gelden wel regels die vooraf met partijen overeengekomen worden. Zo zal er buiten de mediation niet gesproken worden met anderen over wat er tijdens de bijeenkomsten besproken is. De uitkomst is voor beide partijen bindend. Omdat de uitkomst is bepaald door de strijdende partijen wordt deze ook beter gedragen dan wanneer een rechter een uitspraak oplegt.

Hoe vind ik een mediator

Een mediator moet ingeschreven staan bij het register van de mediatorsfederatie Nederland. Niet elke mediator is expert op elk gebied. Let dus op aandachtsgebied en expertise. Op internet vindt u heel snel een lijst met mediators. Let ook op waar de mediator werkt. Mediator.nl is zo’n site.  Welke mediator je ook kiest; ze zullen altijd uitleggen wat mediation precies inhoudt, hoe het in z’n werk gaat en wat een mediator van je verwacht. Afspraken worden vast gelegd. In bijna de helft van de mediation gevallen komt men tot een gedeeltelijke of hele oplossing. Meer dan de investering waard en sneller, effectiever en minder kostbaar dan een rechter.

 

mediator

Leave a Comment