Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Ketentest is cruciaal

Een ketentest is een speciaal soort test die ervoor zorgt dat verschillende systemen met elkaar kunnen integreren. Er worden hedendaags steeds meer nieuwe systemen ontwikkeld en het is belangrijk dat al deze systemen ook weer goed overweg kunnen met andere programma’s en systemen. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen moet er veel worden getest. Deze belangrijke en foutgevoelige taak wordt uitgevoerd door middel van een ketentest. Een andere naam in de volksmond is ook wel end-to-end testing, doorlooptest of systeemintegratietest.

Om het kort en bondig te omschrijven is een ketentest een testmethode waarbij één of meerdere bedrijfsprocessen worden uitgezocht die zijn verspreid over meerdere systemen en platforms. Dit is een belangrijk onderdeel, omdat we er op deze manier achter kunnen komen of de aangesloten systemen en platforms wel goed werken met elkaar. Het nadeel van een ketentest is dat deze vorm van testen pas aan het eind van het traject kan worden uitgevoerd, omdat eerst alle systemen optimaal moeten werken en moeten zijn geïntegreerd. Als er dus vertraging optreedt bij de ketentest, zal het uiteindelijk ook ten koste gaan van het hele project. Voor meer informatie over het uitvoeren van ketentesten kunt u terecht op de bovenstaande website.

Comments are closed.