Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Duidelijkheid door een vastgoedbeheerder

Als er meerdere mensen eigenaar zijn van een pand in Nederland, is het voor deze eigenaren verplicht om een vereniging van eigenaren op te richten. Vervolgens is het voor alle eigenaren verplicht om lid te worden van de VvE.

De VvE moet zich voor de goede orde wel aan een aantal regels houden. Een van deze regels is dat de vereniging verplicht is om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. In dit meerjarenonderhoudsplan staan alle onderdelen van het pand met de geschatte levensduur beschreven. Aan de hand van deze planning kan dan worden geschat wanneer de verschillende onderdelen moeten worden vervangen.

Als alle onderdelen beschreven zijn en als er bekend is wanneer de onderdelen moeten worden vervangen, kan er ook worden vastgesteld hoeveel het pand maandelijks aan onderhoud kost. Aan de hand van dit bedrag kan dan worden uitgerekend hoeveel de leden van de VvE individueel moeten bijdragen om het pand te onderhouden.

Het onderhoud van het pand moet vervolgens wel door de leden van de VvE worden geregeld. Het moeilijke aan het intern regelen van het onderhoud is dat elk lid andere eisen heeft over de kwaliteit van het onderhoud. Als er geen duidelijk afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van het onderhoud is elk lid vrij om te onderhouden hoe die wil waardoor er erg makkelijk onenigheid kan ontstaan tussen de verschillende leden omdat iemand dan kan vinden dat iemand anders niet genoeg aan het onderhoud doet.

Om dat te voorkomen kun je het onderhoud het beste uitbesteden. Dit uitbesteden kan het beste bij een vastgoedbeheerder. Een vastgoedbeheerder biedt meestal verschillende diensten aan. De meeste bastgoedbeheerders bieden een dienst aan voor al het onderhoud dat op korte termijn moet gebeuren dat is het dagelijks technisch beheer en bieden een dienst aan voor al het onderhoud dat op lange termijn moet gebeuren. Zo kan al het onderhoud worden geregeld

Comments are closed.