Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

De zogenaamde ezelsbruggetjes

Het klinkt bijna als het Nederlandse niemand zat zo.

Het Poolse woord voor “geen dank” is nie ma za co. Men zegt dit meestal als antwoord op “bedankt” met de gedachte dat hetgene waarvoor wordt bedankt niet te veel moeite heeft gekost. Nie ma za co klinkt als één woord en wordt uitgesproken als njemazaco.
Het Poolse woord voor “zoon” is syn. Syn wordt net als het Engelse woord sin (zonde) uitgesproken. Of als het Nederlandse zin met een Amsterdams accent uitgesproken, waarbij de z meer als een s wordt uitgesproken.

www.poolsewoorden.nl

De zogenaamde ezelsbruggetjes

Mnemotechniek is de algemene naam voor een manier om informatie te onthouden. De zogenaamde ezelsbruggetjes helpen twee woorden te associëren die soms niets m…et elkaar te maken hebben maar op deze manier toch makkelijk te onthouden zijn. Met dit in het achterhoofd probeerde ik de woorden zodanig te beschrijven en samen te stellen dat het onthouden ervan een stuk makkelijker zou zijn. Het was heel belangrijk voor mij om met verschillende woordassociaties te laten zien dat Poolse uitspraak makkelijk kan zijn. Aanvullende informatie over het gebruik van woorden en verschillen in de interpretatie tussen het Nederlands en het Pools maakt het leren een plezier.

Comments are closed.