Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

De toekomst van zonne-energie

Het is niet goed voor het milieu om alleen maar de oude manieren van stroom opwekken te gebruiken. We beseffen met z’n allen steeds beter dat we over moeten op duurzame manieren van het opwekken van stroom. Een van deze manieren is het gebruik maken van zonnepanelen. Dit wordt steeds bekender en je ziet steeds meer mensen zonnepanelen op hun daken nemen. Dit is een grote investering en daarom wil je wel graag weten wat de ontwikkelingen zijn omtrent de zonne-energie. Daarom schrijven we in dit artikel over de toekomst van zonne-energie en energy systems.

De verwachting is dat zonnepanelen steeds goedkoper zullen worden. Dit heeft er aan de ene kant mee te maken dat de productiekosten omlaag gaan en aan de andere kant heeft het er mee te maken dat het rendement omhoog gaat. De opbrengst stijgt dus en de kosten dalen, ideaal! Daarnaast heb je natuurlijk wel het onderhoud om energieverlies in te perken. Zowel de zonnepanelen zelf als de omvormer zonnepanelen moeten goed bijgehouden worden.

Een nieuwe technologie zal zijn: zonnecellen in glas. De Amerikanen zijn hier op dit moment mee bezig omdat het blijk dat dit tienmaal beter werkt dan de conventionele methodes. Wat ook steeds meer opkomt zijn auto’s die op zonne-energie werken. Veel automerken werken hieraan, omdat ze natuurlijk graag het boegbeeld van deze ontwikkeling willen zijn. Nog geen een auto kan tot nu toe volledig op zonne-energie rijden, maar ze zijn er wel druk mee bezig.

De laatste slimme ontwikkeling is zonnedakpannen. Hierbij zijn de zonnecellen verwerkt in de dakpannen. Iedereen moet toch dakpannen op het huis hebben en je ziet geen verschil met ‘gewone’ dakpannen. Hierdoor verstoort het minder het straatbeeld en kunnen nieuwbouwhuizen standaard met deze dakpannen gemaakt worden. Ze kampen nog wel met een brandbaarheidsgevaar, waardoor er nog verbeteringen gedaan moeten worden.

Comments are closed.