Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Bouwvergunning

Bent u van plan uw huidige woning grondig te gaan verbouwen of laat u een nieuwe woning bouwen? In beide situaties moet u zich goed laten informeren over het aanvragen van de nodige bouwvergunningen. Een bouwvergunning moet u aanvragen bij de desbetreffende gemeente.

Criteria voor verlenen bouwvergunning

Als u uw aanvraag voor een bouwvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) bij de gemeente ingediend heeft zal deze door de gemeente beoordeeld worden op diverse punten en worden getoetst aan de voorschriften en de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de welstandsnota en het bestemmingsplan.

Bij weigering van bouwvergunning

Wordt u vergunningsaanvraag geweigerd, dan kunt u binnen zes weken hiertegen in bezwaar gaan. Wordt uw bezwaar ook afgewezen, dan resten u nog de opties van het in beroep gaan bij de bestuursrechter, en mocht dit ook niet de door u gewenste uitspraak opleveren dan kunt u ook nog hoger beroep instellen bij de Raad van State. Voordat u zover gaat is het van groot belang dat u zich juridisch laat bijstaan of in ieder geval goed laat informeren over de te volgen procedures, de kosten, de risico’s en de kansen van slagen.

Bij toewijzing van bouwvergunning

Voldoen uw bouwplannen aan de diverse voorschriften van de gemeente dan moet de bouwvergunning verleend worden. Belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld uw buren) kunnen dan nog wel bezwaar maken. Zo lang uw plannen aan de bouwschriften voldoen zullen deze bezwaren niet gehonoreerd worden. Is dit niet het geval en heeft u een bouwvergunning nodig waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dan kan de gemeente een uitzondering maken, In dit geval worden wel de bezwaren van bijvoorbeeld uw buren meegewogen, denk hierbij bijvoorbeeld aan klachten over teveel schaduw van bijvoorbeeld een dakkapel etc.

Burenoverleg

Plant u een verbouwing en heeft u hiervoor een bouwvergunningaanvraag ingediend bij uw gemeente? Bedenk dan ook dat het verstandig is uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Zijn uw bouwplannen conform de voorschriften? Dan kunnen hun bezwaren de vergunning niet tegenhouden maar dat neemt niet weg dat, zelfs al bent u in het bezit van een bouwvergunning, u uw buren niet onrechtmatig mag hinderen met het bouwen. Voorbeelden van hinder zijn bijvoorbeeld stankoverlast, het veroorzaken van trillingen, of het ontnemen van lucht of licht.

Het originele bericht staat op Bouwvergunning.

Comments are closed.