Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

BELEGGEN IN OUDE GOUDEN MUNTEN – EUROPESE GOUDSTANDAARD

De Belgische edelmetaalhandelaar Europese GoudStandaard die onder andere nieuwe goud- en zilverbaren van Umicore aanbiedt alsook de courante gouden en zilveren beleggingsmunten van de wereldwijd gekende en erkende munthuizen, biedt naast de bekende fysieke investeringsvormen een product aan met uitzonderlijke kenmerken.

Oude Gouden munten

Het betreft een aankoop of investering in fysieke oude gouden munten, ook wel numismatische gouden munten genoemd onder specialisten.
Numismatische gouden munten zijn munten die in het verleden als wettig betaalmiddel hebben gefungeerd in diverse landen in de wereld.
Verder zijn het gouden munten die op dit moment niet meer verkrijgbaar zijn en dus ook niet meer nieuw gemaakt worden.
Een investering in dergelijke munten draait dan ook niet alleen om de waarde van het edelmetaal waaruit de munten bestaan, maar hebben ook een tweede bijkomstige waarde, namelijk de verzamelwaarde. M.a.w. de zeldzaamheidsfactor en de kwaliteit van deze munten spelen mee in de ontwikkeling van de totaalwaarde van dergelijke munten of investering.

Extra numismatische- of verzamelwaarde

Binnen de wereld van gouden numismatische munten, betreedt de Europese GoudStandaard voor zijn investeerders een nog dieper liggende nichemarkt.
Er zijn wereldwijd tal van gouden numismatische munten, waarbij de edelmetaalwaarde van ondergeschikt belang is op de totaalwaarde van de munt.
Zo is de duurste gouden numismatische munt verkocht voor een prijs van $ 7,59 miljoen terwijl de pure goudwaarde van die munt, met een netto goudgewicht van 33 gram op het moment van dit schrijven, slechts om en bij de 990 € bedraagt.
Dus de verzamelwaarde of extra numismatische waarde kan serieus oplopen.
Eén en ander heeft te maken met de zeldzaamheid, de populariteit en de kwaliteit van een betreffende munt.

Nichemarkt Europese GoudStandaard

De gouden numismatische munten die de Europese GoudStandaard aanbiedt aan haar investeerders hebben op het moment van verkoop aan de klant steeds een minimale goudwaarde van 50% op de totaalprijs.
Daarnaast eist hun beleid dat de aangeboden munten steeds een minimum goudgehalte moeten hebben van 95%. En als laatste moeten de munten na het jaar 1800 geslagen zijn.
Enerzijds maakt dit dat deze gouden numismatische munten binnen de wet- en regelgeving vallen van beleggingsgoud, waarop dus volgens de wetgeving geen btw verschuldigd is. Dus de investeerder bespaart wat dat betreft reeds 21%.
Anderzijds maakt dit dat de Europese GoudStandaard op zich de nichemarkt met gouden munten waarin zij zich specialiseert, steeds schaarser maakt.
De markt van gouden numismatische munten in zijn totaliteit is een zeer beperkte en kleine markt. Wanneer een partij zoals Europese GoudStandaard door middel van investeerders ervoor zorgt, dat binnen deze nichemarkt grote hoeveelheden gouden numismatische munten worden ingekocht en bewaard blijven voor een aantal jaren, heeft dit tot gevolg dat deze munten alsmaar schaarser worden, moeilijker verkrijgbaar zijn en dus een prijsstijging doormaken op het gebied van de verzamelwaarde.

Een investering met twee veiligheden en zekerheden

De investering in de gouden numismatische munten die de Europese GoudStandaard aanbiedt is bijzonder uniek. Enerzijds heeft u steeds de zekerheid, veiligheid en bescherming die fysiek goud biedt en anderzijds heeft u tevens de mogelijkheid dat de waarde van uw investering positief ontwikkelt door de evolutie van de schaarste – of verzamelwaarde. Een prijsanalyse van het laatste half jaar leert ons trouwens dat een daling van de goudprijs niet specifiek aan waardedaling van een gouden numismatische munt inhoudt.  Zo zagen we de goudprijs sinds december 2012 tot op datum van dit schrijven met ongeveer 30% dalen.
Daarnaast stellen we vast dat de prijzen van de gouden numismatische munten binnen de nichemarkt waarin Europese GoudStandaard zich begeeft, in december 2012, wereldwijd gemiddeld quasi aan dezelfde prijs te koop stonden als vandaag !

Hieruit kunnen we afleiden dat een investering in oude gouden munten twee veiligheden en zekerheden biedt maar ook twee mogelijke meerwaarden biedt.
Dit maakt deze investeringsvorm, die onder eigen merknaam “NumisGoldSilver” op de markt wordt gebracht, bijzonder uitzonderlijk.
Een investering via het betreffende product “NumisGoldSilver” kan dan ook aanzien worden als een veilige, tastbare vorm van investeren, waarbij de stabiliteit nog groter is dan bij een investering in gewoon fysiek goud.

UNIEKE POSITIE OP WERELDVLAK

De Europese GoudStandaard is momenteel de enige in de wereld die een investering of belegging in oude gouden munten commercialiseert met het concept dat zij hanteren.
Er is onder andere de grootschaligheid waarmee zij tewerk gaan. Voordien werden links en rechts wel oude gouden munten verhandeld en verkocht en misschien zelfs een uitzondering niet te na gelaten, met de doelstelling te investeren met beleggingsdoeleinden, maar nergens vindt men een investeringsconcept gebaseerd op oude gouden munten.
Dit maakt dat zij op korte tijd een belangrijke speler geworden zijn op wereldvlak binnen dit segment. Op dit moment beheren en bewaren ze reeds duizenden oude gouden munten uit meer dan 73 verschillende landen. Dit is een ongeziene verzameling die voor zover bekend nergens in de wereld zijn gelijke kent.

NADELEN – VOORDELEN

Een bijzondere stabiele, veilige, exclusieve en vooral tastbare investering met echter ook een nadeel, dat voor de investeerders binnen dit product tevens een voordeel is.
Zoals reeds aangehaald is de markt van oude gouden munten zeer beperkt en klein.
Niemand dacht 150 jaar geleden, ik ga mijn gouden munten allemaal bijhouden want binnen 150 jaar gaan deze veel geld opbrengen. Het grootste deel gouden munten dat vroeger gebruikt als betaalmiddel is telkens ingeleverd bij de overheden wanneer er een nieuwe munt of valuta kwam. Zij werden dus gesmolten.

Dit maakt dat deze investeringsvorm die momenteel enorm veel aandacht, en dus de Europese GoudStandaard ook enorm veel aanvragen krijgt, slechts beperkt zal blijven voor een selecte groep. Het is dus een investering die niet blijvend kan aangeboden worden. Eenmaal het grootste gedeelte gouden munten dat te koop wordt aangeboden uit de markt is gehaald houdt het voor eventuele nieuwe potentiële investeerders op. Europese GoudStandaard kan immers niet blijvend oude gouden munten vinden.
Het is dan ook een kwestie van er tijdig bij te zijn.
Voor de geïnvesteerde klanten is dit natuurlijk een geweldige zaak. Want net deze beperkte markt zorgt er ook voor dat de munten die zij in bezit hebben, steeds zeldzamer, moeilijk of niet meer te vinden zijn en daardoor naast de waardevermeerdering van fysiek goud ook enorm kunnen stijgen in verzamelwaarde.

Comments are closed.