Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Als u uw administratie niet zelf kunt doen

Iedereen moet zijn of haar administratie bijhouden. Maar waarom is een goede administratie belangrijk?

Administratie wil zeggen: alle gegevens over je onderneming die je op papier of elektronisch vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk. Niet alleen om je wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor je bedrijfsvoering. Het is belangrijk voor je bedrijfsvoering en het invullen van je aangifte. Daarnaast ben je als ondernemer wettelijk verplicht om je administratie goed bij te houden en te bewaren. Wil je een bedrijf starten? Begin dan met het opzetten van een goede administratie.

Hoe lang moet je je administratie bewaren?

Iedere ondernemer moet zijn administratie zeven jaar bewaren. Toch wil de Belastingdienst graag zo min mogelijk administratieve lasten en wil daarom soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang je je administratie moet bewaren, hangt ook af van het belang dat de Belastingdienst heeft bij de verschillende soorten gegevens in je administratie. Sommige onderdelen van de administratie wordt gezien als basisgegevens. Hierbij gaat het om het grootboek, de debiteuren en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, de in en verkoopadministratie en de loonadministratie. Deze moet je dan ook zeven jaar bewaren. Toch is er een uitzondering dat te maken heeft met het herzieningstermijn van de verrekende voorbelasting voor onroerende zaken. Deze moeten dan ook tien jaar bewaard worden.

Heb je een bedrijf en is de administratie je te veel? Vind je dat er te veel tijd in gaat zitten? Administratiekantoor Arnhem helpt je graag bij de administratie. Door administratiekantoor Nijmegen in te schakelen kun je ervan overtuigd zijn dat de administratie goed gedaan wordt door onze vak specialisten. Een kloppende administratie wil jij toch ook?

Comments are closed.