Amahoro.nl

Artikelen en Persberichten

Subsidieregeling Zonnepanelen: de stand van zaken

Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen? Dan kunt u dat nu realiseren door subsidie hiervoor aan te vragen. Particulieren kunnen vanaf 2 juli 2012 tot 28 december 2013 voor 17.00 uur subsidie zonnepanelen aanvragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Stand van zaken op 13 juni 2013

Vanaf de start van de regeling op 2 juli 2012 zijn er tot en met 13 juni 2013 in totaal 72.275 aanvragen binnengekomen. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar heeft gesteld is € 50.882.000,-. In totaal is er voor € 40.670.235,- subsidie aangevraagd. Dit betekent dat er nog € 10.211.765,- subsidiebudget beschikbaar is.

Digitaal indienen

U kunt uw subsidie digitaal indienen via het eLoket. Het voordeel van indienen via eLoket (niet via e-mail) is dat u als bezoeker geen aanvraagformulier hoeft te ondertekenen en uit te printen. Daarnaast gaat de afhandeling van uw aanvraag sneller en staat het subsidiebedrag sneller op uw rekening. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt u DIRECT een digitale ontvangstbevestiging.

Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Zonnepanelen subsidie is daarmee op dit moment uiterst interessant. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Comments are closed.